Emlak Danışmanlığı Ticari Taşımaz Yetki Belgesi

Emlak Danışmanlığı Ticari Taşımaz Yetki Belgesi

Emlak yetki belgesi hem MYK belgelerini hem de İl Ticaret Müdürlüklerinden almaları gereken seviye 4 ve seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı belgelerini almaları
5/9/2020 2:58:25 PM tarihinde eklendi ve 1441 kez görüntülendi.

Sahibinden Kiralık-Satılık Dönemi Bitiyor Mu?

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında ‘sahibinden kiralık veya satılık dönemi’nin sona ereceği söyleniyor. Buna göre sahibinden ev almak ya da kiralamak isteyenler 25 bin TL’lik ceza geliyor.

Haziran 2018 de ilk defa binlerce temsilcisi olan Gayrimenkul sektörü için yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bunun üzerine pek çok spekülasyonlar yapılmış ve yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği tam anlamıyla uygulanamamıştır.

Amacı: Taşınmaz ticaretine yönelik usul ve esasları belirlemek,

Kapsamı: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanağı: 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımları: 13 madde ile belirlenmiş, Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi alınma koşulları,  

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar,

Yetki Belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptal şartlarının neye göre yapılacağı, Mesleki Yeterlilik Belgesinin kimler neye göre alırlar, çalışacak asgari personel sayısı, işletmelerde aranan şartlar, taşınmaz ticaretine konu hizmetler, taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar, yetkilendirme sözleşmesinin detayları, alım satıma ve kiralamaya aracılık sözleşmesi, hizmet ortaklığı sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, hizmet Bedeli, ruhsatlandırma, denetim ve ceza hükümleri, geçiş hükümleri, yürürlük ve yürütmenin o zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şimdi Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacağının tanımlandığı her maddesinin birbirine etkisi olan komple bir Yönetmelik olmasına rağmen sadece basına yansıyan tarafının Hizmet bedeli oranı olduğunu hepimiz biliyoruz. ‘’Kervan yolda düzelir’’ ana fikri ile Kanun  yerine Yönetmelik olarak çıkmış ve sonrasında büyük gayretler ile ta ki bugün yapılması tasarlanan değişiklik haline kadar gelmesine her bir maddesinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği, yanlış bir kararın tüm sektör çalışanlarını etkileyeceğinin bilinmesi gereklidir.
Taşınmaz ticareti yönetmeliğinin 5 haziran 2018’de yürürlüğe girmesiyle resmi gazetede yayınlanıp 18 ay uyum süreci zamanı verilmesi ile yıllardır sektöre hizmet eden emlakçılar ve ülkemizde gayrimenkul danışmanlığı mesleğini belli bir standarda taşımış yerli ve yabancı kurumsal şirketler ve onların temsilcilerinin bu uyum sürecinde hem MYK belgelerini hem de İl Ticaret Müdürlüklerinden almaları gereken seviye 4 ve seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı belgelerini almaları aşamasında tam bir kaos yaşanmış, MYK tarafından yetkilendirilen Seviye 4 ve Seviye 5 Belgelerinin sınav yapıcıları belgeleri belli bir para karşılığı vermişlerdir. Bazı Emlak Dernekleri ve Odalar da Eğitim Ücreti adı altında binlerce kişiden belli oranlarda paralar almışlardır. Bu eğitim şirketleri ve Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim şartı gibi hususları göz ardı ederek hem belge vermiş hem de Esnaf Odaları vergi kayıtlarını yapmışlarıdır. Bu arada 18 ay olarak verilen süre 5 Aralık 2019’da dolmuş ve sektör hala eksiklerini tamamlayamamıştır. Tekrar süre 8 ay daha uzatılarak 31 Ağustos 2020’ye kadar ertelenmiştir. Sadece günümüz için değil, gelecek yüzyıllar için çok doğru ve uygulanabilir bir kanunun çıkarılması için gönüllülük esasına dayalı çalışmaları Yönetmelik ile ilgili olan düzenlemelerin sadece Ankara’dan yapılmadığını aynı zamanda diğer sektör temsilcileri ve ülkenin dört bir yanındaki meslek temsilcilerinin çalışmaları ile gerçekleştiğini herkesin bilmesini isteriz. Diğer STK temsilcilerinin tamamı ile birlik olarak çalış taylara katkı sunduğumuzu ve sunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Gayrimenkul sektöründe kabul görmüş yüzde 3+KDV hizmet bedelinin yüzde 2+KDV’ye düşürülmesine hep birlikte karşı çıktığımız halde sadece bazı dernekler tarafından meslek temsilcilerimizin hakları savunulmuş gibi gösterilmesinin hakkaniyet sınırlarında olmadığını meslek temsilcilerinin hizmet bedeli ve diğer haklarını savunanlar olarak kamuoyu bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ve hala çalışmaların devam ettiğini yönetmelik içinde bazı maddelerin değişikliğinin tartışıldığını bazı yeni düzenlemelerin yapılacağına dair iyi haberlerin olduğunu fakat henüz netleşmiş bir yönetmelik değişikliğinin olmadığını tüm kamuoyunun bilmesinin doğru olacağını, internette yayınlanan bazı haberlerin bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiğini bilmenizi isterim.
‘’İnternet üzerinden sahibinden satılık ya da kiralık ev ilanları artık tarih oluyor.’’ haberlerinin şimdilik doğruyu yansıtmadığını, gayrimenkul profesyonellerinin ve aynı zamanda gayrimenkul alıcı ve satıcılarının bilmesi gerektiğini bilmenizi istiyoruz.

Bu süreçte ‘’Kurumsal Emlak Danışmanlar” tüm meslek profesyonelleri olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz ve gayrimenkul sektörü için Yüzyıllarca kullanılacak bir Kanunun çıkması temenni ederiz.”

Yorumlar